Denne kampen kan vi ikke ta alene, og ditt bidrag kan gjøre en stor forskjell.

Økonomisk støtte og bidrag er til stor hjelp for oss i vårt forebyggende arbeid, og arbeidet med oppfølging av tidligere menneskehandelsutsatte. Ønsker du å støtte arbeidet?

Doner til konto: 2801 39 92713

eller vipps: 87601

Tusen takk for ditt bidrag!
Sammen kan vi stoppe slaveriet.