Norge kan bli verdens første slavefrie land

Skrevet av: Jakob Bjørnøy

Skrevet av: Jakob Bjørnøy

«Norge har alle kulturelle og praktiske forutsetninger for å se en nasjonal slutt på det moderne slaveriet innen 10 år. Norge er i en særskilt posisjon i global sammenheng, og kan bli det første slavefrie landet».

Unødvendig slaveri

Professor om moderne slaveri, Kevin Bales, uttalte nylig disse ordene fra scenen på Ricks i Bergen den 20. mars. Med et budskap om håp forklarte han de oppmøtte ved For Freedoms event, Speaking For Freedom, at menneskehandel er en ondskap som det er realistisk å få bekjempet en gang for alle. Menneskehandel er ikke lovlig i noe land og heller ikke essensiell for noen industri; hadde slaveriet forsvunnet i morgen ville ingen industri kollapse. Slaveriet står på randen av sin egen utryddelse, og Norge kan være den første til å se det forsvinne fullstendig.

Speaking For Freedom var det første arrangementet i For Freedom Aksjonen 2018, og samlet rundt 150 mennesker. Kvelden var duket for å høre professor Bales dele sin innsikt om hvordan slaveriet kan stoppes. Han forklarte selv at «jeg er ikke her for å beskrive hvor grusomt problemet er, men for å vise hvor lite det egentlig er». På programmet stod ogsåHåvard Langmoen som snakket om sitt bidrag til kampen mot utnyttelse gjennom klesmerket Fair & Square som i dag har 17 ansatte med rettferdig lønn og arbeidsvilkår i Norge og Kina.

Kevin Bales er Professor of Contemporary Slavery ved Universitet i Nottingham, UK. Slavefrie land

Kevin Bales er Professor of Contemporary Slavery ved Universitet i Nottingham, UK. Slavefrie land

Sterk stemme

Kevin Bales er verdens eneste professor om moderne slaveri. Han har publisert ti bøker om temaet, og gav i 2010 en TED-talk om «Hvordan bekjempe det moderne slaveri» (Bales, 2010). I denne talen påpeker han menneskesynet som gjør slaveriet mulig; at mennesker er bruk-og-kast–varer, lik engangskopper. Videoen nærmer seg én million visninger, og Bales har blitt en tydelig innflytelse i kampen mot menneskehandel globalt. For øyeblikket jobber han med en bok som ser på slaveri i kontekst av krigføring og væpnede konflikter. 

For to år siden bestemte University of Nottingham, der Bales er professor, at de ønsker å være verdens beste universitetet innen dette feltet. Universitetet inviterte alle som hadde et mulig satsningsfelt mot slaveri til å overbevise styret om hvilke felt de burde utarbeide forskning rundt. De fleste som svarte på invitasjonen ønsket omfattende teknologisk, medisinsk og kjemisk forskning, men ikke Kevin Bales. Han ønsket å utarbeide verdens første storskala forskningsplattform som skulle fokusere på menneskehandel.Forslaget til Bales virket spennende for University of Nottingham, og han vant muligheten. I dag heter forskningsplattformen The rights lab, og består av over 100 forskere, fordelt på over 16 team fra alle fakultetene på universitetet.

The rights lab driver tverrfaglige studier på menneskehandel med hensikt om å utarbeide de mest effektive fremgangsmåtene for å redde individer ut av menneskehandel og redusere kostnadene på disse løsningene. Man ønsker å finne ut hva drivkraften til slaveriet er, og hvordan angripe dette.

Det er mulig

Norge er et lite land hvor samholdet er sterkt. Politiet er profesjonelt, lovene håndheves og det er svært lite korrupsjon. Om landet jobber sammen i en felles innsats kan Norge bli slavefritt om 10 år. Bales mener at fremgangsmåten må ha et tydelig fokus på bevisstgjøring, allerede fra barneskolen av. Barn må undervises om menneskehandel fra tidlig alder, for så å gå hjem til sine foreldre og gjøre dem oppmerksomme. Når vi sammen velger å være oppmerksom på måten vi lever, først da kan vi slå siste spiker i kisten på det norske slaveriet. Slaveri som samfunnsproblem blir utrydningstruet når vi går sammen. En del av dette handler om måten vi kjøper klær på, og under Speaking For Freedom løftet Langmoen frem sin innsats mot en mer rettferdig klesbransje.

Langmoen fortalte inspirerende om hvordan han, sammen med Sigmund Hegstad og Wu Zhifang, skapte sitt eget klesmerke med egen fabrikk i Kina. Kritikken mot tekstilbransjen går ofte ut på at kjeder fraskriver seg ansvaret for tekstilarbeidernes arbeidsforholdene i det de heller velger kjøper klær av en leverandør enn å produsere dem selv. I april 2016 startet de tre gründerne i Fair & Square en innsamlingskampanje for å sikre seg startkapital, og i dag har bedriften elleve ansatte i Kina og seks i Norge. Fair & Squarevekter klesproduksjon på en rettferdig måte ved blant annet å holde arbeidsuken til 37,5 timer med fri i helgene, mens en vanlig arbeidsuke i bransjen er på rundt 90 timer. (Fair & square, 2018).

Norge setter et eksempel

Oppstart av bedrifter som Fair & Square peker på en økende grad av forbrukerbevisshet som vil bidra til at slaveriets tar slutt. Enden er altså i sikte om vi ønsker det. Bales forteller at Norges rolle kan være viktig i den globale sammenhengen: «Dere gjør ting bra i Norge. Barna deres er sunne, de eldre tas vare på, og dere gjør deres beste for å ikke ødelegge miljøet. Dere er et eksempel, og andre land ser opp til dere, om dere vil eller ikke. Ikke vær redd for å bli sett opp til. Dere kan sette et eksempel; være en lærer, for en verden som virkelig trenger en lærer».

Kilder

For Freedom