Adidas baner vei for en slavefri verden

Skrevet av Anna Emilie Iden

Skrevet av Anna Emilie Iden

“Ingenting skjer bare fordi vi er klar over at moderne slaveri forekommer, men ingenting vil noen gang skje hvis vi ikke er det” er et kjent sitat av Gary Haugen, leder av International Justice Mission (End Slavery Now, u.å.). Bevisstgjøring fungerer. Men hvordan kan dette abstrakte begrepet overføres til konkret handling og fremgang? Vi befinner oss midt i det som kan virke som et tilsynelatende umulig problem å løse - det at vi per dags dato har nærmere 25 millioner medmennesker tvunget ut i ufrivillig arbeid (ILO, 2017). Tidligere har det vært viet lite oppmerksomhet til hva som egentlig har foregått i bedriftenes kulisser; hvordan produkter egentlig er fremstilt, og ikke minst av hvem. Adidas spiller en stor rolle…


DETTE ER EN ARTIKKEL FRA FOR FREEDOM MAGAZINE PRINT EDITION.
ØNSKER DU Å LESE RESTEN AV ARTIKKELEN KAN DU BESTILLE MAGASINET I VÅR NETTBUTIKK.

For Freedom