Organer til salgs

Illustrasjon: Reem Khurshid / Dawn Newspaper  Skrevet av: Jon Even Kile

Illustrasjon: Reem Khurshid / Dawn Newspaper

Skrevet av: Jon Even Kile

En pistolmunning er rettet mot deg og din familie mens dere krøker dere sammen på lasteplanet. Støyen dundrer fra en lastebil i den kalde natten, omgitt av gråt og høylydte rop. Det hadde vært en dyr og skjebnesvanger tur på flukt fra krigen der hjemme. Du bøyer deg ned og forsøker å trøste henne. Din seks år gamle datter er sulten, trøtt og redd. Du hvisker at alt skal bli bra og stryker henne over kinnet, idet du plutselig ser to menn foran dere gå mot hverandre og håndhilse. Deretter kommer de nærmere og ordene tydeliggjør seg i larmen: «… pay good money for fresh organs. Take their kidneys and hearts. Then dump them in the ocean».

Et verdensomspennende marked

Moderne slaveri har mange dystre ansikter, og illegal organhandel er utvilsomt et av de dystreste. Å høste og selge deler av en menneskekropp er en lukrativ bransje. Pasienter på ventelister verden over er villig til betale opptil flere hundre tusen dollar for en livreddende transplantasjon, noe som åpner for et kynisk marked med mange tragiske skjebner. Mellommenns søken etter organdonorer florerer blant de som lettest lar seg utnytte, det være mennesker i slum- og krigsherjede områder, innsatte, barn og flyktninger. Det siste tiåret har mer og mer av denne virksomheten kommer frem i medias søkelys, og deriblant høsting organisert i ledtog med myndigheter.

Illustrasjon: FalunArt.org

Illustrasjon: FalunArt.org

I 2005 innrømmet kinesiske statsmenn å ha skaffet ulovlige organer fra henrettede fengselsfanger, og lovet reformer. Beijing hevdet deretter ikke før i 2014 at det fra 2015 kun skulle utføres transplantasjoner fra frivillige donorer, men i ettertid har tidligere ansatte helsearbeidere og medisinstudenter i statlige kinesiske sykehus innrømmet å være delaktige i fjerning av hornhinner og andre organer hos flere tusen levende innsatte, for deretter å kremere dem. En grundig rapport fra 2016 av Kilgour og Matas, to kanadiske jurister, og Gutmann, kanadisk journalist, presenterte en soleklar diskrepans mellom samlede tall fra sykehus i hele Kina og uttalelser fra Kommunistpartiet i hovedstaden. Deres estimat var at mellom 60 000 og 100 000 transplantasjoner foregikk årlig, sammenliknet med 10 000, som ble oppgitt offisielt. Forfatterne forteller at disse er hentet fra religiøse og etniske minoriteter, som undergrunnskristne, tibetanere og medlemmer av den nyreligiøse gruppen Falun Gong.

Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSCE) sammenfattet i 2013 en rapport over avdekkede ulovlige operasjoner utført i blant annet Tyrkia, Bulgaria, Ukraina, Israel, Kosovo og Aserbadsjan de siste 15 år, de fleste i samarbeid med henting av donorer fra andre land.

I mars 2014 ble Manuel Gaspar, et meksikansk gjengmedlem, pågrepet med mistanke om å ha vært involvert i kidnapping av skolebarn for å drepe dem for uthenting av organer.

Europol beregnet i 2015 at ti tusen enslige barn på flukt var savnet, deriblant fem tusen kun i Italia. Samme året ble Nuredin Wehabrebi Atta, en eritreisk menneskesmugler, arrestert av italiensk politi, og gav i avhør opplysninger om at flyktninger som ikke hadde råd til å betale for reisen kunne bli levert til en egyptisk kriminell gjeng som drepte dem for organer.

19 år gamle Raïd viser frem den blodige bandasjen etter operasjonen 7 dager før. Foto: Ulrike Putz / DER SPIEGEL

19 år gamle Raïd viser frem den blodige bandasjen etter operasjonen 7 dager før. Foto: Ulrike Putz / DER SPIEGEL

Den syriske borgerkrigen viste seg å være en profitabel affære for mange. I Libanon får flyktninger tilbud om å selge organet sitt for penger, noe mange desperat ser seg nødt til. En ung mann ved navn Raïd fortalte Der Spiegel i 2013 om hvordan familien hans reiste fra Aleppo inn til Beirut med sin familie, hvor pengene tok slutt. Raskt fikk han kontakt med en Abu Hussein, en gjengleder som hadde blitt instruert til å finne organdonorer. Hussein kunne fortelle Der Spiegel at de hadde kunder i Persiabukten, USA og Europa. Raïd betalte med en nyre for å få til madrasser, vinterklær, kjøleskap og ovn. Ved ønske om smertestillende som lovet etter inngrepet fikk han følgende svar fra Hussein under intervjuet med den tyske avisen: «Hold kjeft. Jeg gir blaffen i om du dør. Du er ferdig uansett.»

1000 ganger prisen av et levende menneske

Det er lett å forstå hvorfor enkelte tyr til salg av organer. Den gjennomsnittlige pris på en slave i dag ligger på gjennomsnittlig 90 amerikanske dollar, mens prisen på en nyre på svartemarkedet kan ligge mellom 100 000 til 200 000 amerikanske dollar. Dette utgjør altså minst 1000 ganger prisen av et levende menneske, og dette for én nyre alene. For en komplett høsting av nyrer, hjerte, lever og hornhinner kan man dermed doble, eller triple beløpet. Den høye prisen på nyrer sammenliknet med f.eks. et hjerte reflekteres i en økt insidens av livsstilssykdommer på verdensbasis, som diabetes og høyt blodtrykk, hvor nyresvikt er en kjent langtidskomplikasjon. Dette gjør at nyre er det mest ettertraktede organet.

Donér en nyre, kjøp den nye iPad

(Foto: Aly Song / Reuters)

(Foto: Aly Song / Reuters)

Ifølge WHO ble det i 2005 gjennomført 66 000 nyretransplantasjoner årlig på verdensbasis, mens det ble i 2012 ble estimert at 10 000 liknende operasjoner utføres illegalt. Donorer betales en brøkdel av prisen, noen steder rundt 5 000 dollar, men prisen varierer. I 2012 var The Guardian i kontakt med en kinesisk megler som reklamerte under slagordet: «Donér en nyre, kjøp den nye IPad». Han tilbød 2200 pund, det vil si omkring 20-25000 kr for prosedyren, og mente det kunne gjøres innen 10 dager.

Per 1. april 2018 står svimlende 115 002 mennesker på venteliste for organtransplantasjon i USA. 20 mennesker på denne listen dør daglig som følge av mangelen. I 2016 ble det gjennomført totalt 33 066 transplantasjoner i USA. Estimerte 900 000 dødsfall årlig kan forhindres eller forsinkes ved hjelp av organtransplantasjon og bioteknologi, som utgjør 35 % av totalt antall døde, det vil si «den hyppigste dødsårsak» i USA for øyeblikket. Kort sagt er det et skrikende behov, og er man rik nok kan fristelsen om å bli organturist bli for stor.

Få transplantasjons pasienter i Norge

I en NRK-artikkel fra 2012 slo daværende kirurg og avdelingsleder for transplantasjonsmedisin på Rikshospitalet Pål-Dag Line fast at ulovlige transplantasjoner ikke er noe som forekommer innenfor Norges grenser. Hans erfaringer med denne problematikken begrenset seg til en håndfull pasienter som oppsøkte medisinsk hjelp etter å blitt transplantert i sitt hjemland, det siste tilfellet 7 år tidligere, det vil si omkring 2005. Den gang stadfestet han at Norge er verdensledende på å ha et godt transplantasjonsprogram. Og eksperter idag har liknende inntrykk av problemstillingen.

Det er få pasienter i Norge som har fått illegale nyrer, forteller Marti. Foto: Jon Even Kile

Det er få pasienter i Norge som har fått illegale nyrer, forteller Marti. Foto: Jon Even Kile

Sveitsiske Hans Peter Marti er professor, forsker og overlege ved Nyreavdelingen på Haukeland Universitetssykehus i Bergen. Han har blant annet sittet i etisk komité for organtransplantasjon i Sveits, og vært delaktig i oppfølging av nyretransplanterte pasienter i Norge.

– Jeg har totalt vært i kontakt med 2 pasienter i Sveits og 1 pasient i Norge hvor vi hadde en liten mistanke om at nyretransplantasjonen kunne ha foregått illegalt, sier Marti.
– Noen av disse hadde blitt operert i Irak, og sa de hadde fått organ fra familiemedlem.

Irak har et offisielt organtransplantasjonsprogram som tillater å donere et organ til en slektning, men mange bakmenn forfalsker dokumentene for å lure systemet.

Marti sier at ytterst få nordmenn vil fristes av å få en nyre i utlandet, grunnet korte ventelister og færre tilfeller av endestadium nyresvikt i Norge. Han viser til tall fra Scandiatransplant, organisasjonen for transplantasjoner i Skandinavia, Island, Finland og Estland. Ifølge deres årlige rapport fra 2017 var det for disse landene totalt kun 2635 pasienter på venteliste for organer ved årets slutt, med 2070 transplantasjoner utført (19), noe som står i enorm kontrast til tall fra USA.

Seksjonsoverlege på Nyreseksjonen, Avdeling for transplantasjonsmedisin på Rikshospitalet, Anna Varberg Reisæter, sier hun har hørt om 6-7 pasienter som har blitt transplantert i utlandet mens de bodde i Norge.
– Disse har reist til sitt opprinnelige hjemland, og opplyst at de har fått nyre fra sin familie. De går til kontroller på nyreavdelinger forskjellige steder i landet. Vi har ingen total oversikt over pasienter i Norge som har fått nyrer illegalt.

Reisæter forteller også at pasienter som har fått fjernet en nyre under illegale forhold hittil er noe man ikke kjenner her i landet.
– Jeg har ikke hørt om slike tilfeller i Norge. Vi har ikke et rapporteringssystem for slike saker. Disse vil isåfall komme i kontakt med primærhelsetjeneste eller lokalt helsevesen.

Meldeplikt

Politi- og statsadvokat i Hordaland Rudolf Christoffersen mener tvert imot at organhandel er i ferd med å komme nærmere og nærmere landet vårt. Han har jobbet aktivt med menneskehandelsaker gjennom den såkalte Exit-gruppen opprettet i Vest politidistrikt og er Norges representant i det internasjonale ekspertpanelet for menneskehandel i Europarådet, GRETA. I et intervju fra desember 2017 sier han at barn som har kommet til Norge har blitt utsatt for høsting av illegale organer for vei hit i forbindelse med flyktningkrisen. Som en potensielt preventiv løsning på dette mener han regjeringen kan innføre meldeplikt dersom man mistenker en pasient har fått organet sitt på ulovlig vis. Dette burde som en konsekvens komme foran taushetsplikt, på lik linje med meldeplikt dersom man mistenker barnemishandling av foreldre. Ifølge Christoffersen får han ikke mye støtte i Helsedepartementet eller fagmiljøet for organtransplantasjon for dette forslaget, og mener dette ikke tas på alvor.

Hans Peter Marti er derimot åpen for et slikt forslag;
– Meldeplikt kan være en god løsning.

Han er samtidig opptatt av de eventuelle konsekvensene en slik meldeplikt medfører:
– Det er selvfølgelig alltid en utfordring når man «kriminaliserer» en pasient. En lovgivning må  da drøftes opp imot dette.

Anna Varberg Reisæter forholder seg nøytral til innføring av meldeplikt ved mistanke om en pasient har fått en illegal nyre.
– Meldeplikt for helsepersonell som mistenker at pasient har fått organ fra illegal donor må utredes juridisk og etisk. Det er et viktig spørsmål, sier hun.

Hun er også uenig i Christoffersens skildring av det norske fagmiljøet.
– Transplantasjonsmiljøet i Norge tar illegal organhandel svært alvorlig, og anerkjenner dette som et stort problem internasjonalt. Vi deltar i internasjonale transplantasjonsfora som arbeider mot organhandel.

Bruce Gellerman / WBUR

Bruce Gellerman / WBUR

Fremtidige steg

Løsningen på organkrisen verden nå står ovenfor, kan finnes i vitenskapen. Bioprinting er et stigende forskningsfelt, og innebærer kunstig produksjon av organer gjennom 3D-printing. Noen forskere beregner at bioprintet hud og brusk kan være i bruk innen fem til ti år, men at erstatning av større vitale organer ligger mange tiår unna. I mellomtiden må man derfor håndtere organhandelen på andre måter.

Rapporten til OSCE fra 2013 presenterer hva som må til for å takle organhandel i fremtiden. Relevant lovgivning, etiske obligasjoner og retningslinjer hos helsepersonell er lagt frem som et av flere viktige fundamenter. I tillegg nevnes blant annet tilrettelegging for internasjonalt samarbeid i etterforskning, og bevisstgjørende informasjonsarbeid hos aktører i kontakt med potensielle ofre. Meldeplikt dersom mistanke om kontakt med illegal organhandel vil således inngå i anbefalt tiltak og være et naturlig steg i retning av et slaveri-fritt samfunn.

Karoline Strømme