Speaking For Freedom

Skrevet av: Karoline Løvoll Strømme

Skrevet av: Karoline Løvoll Strømme

Fredag forrige uke gikk Speaking For Freedom av stabelen og For Freedom Aksjonen 2019 er offisielt i gang!

«Moderne Slaver»

Årets Speaking For Freedom fant sted i Bergen Kino hvor dokumentaren “Moderne Slaveri” ble vist. Dokumentaren er fra 2009, men er fortsatt like aktuell. Den tar oss med på en reise rundt om i verden hvor vi får møte en rekke ulike mennesker som på ulike måter blir utnyttet i slaveri. Vi møtte en jente som ble utnyttet som husslave i Frankrike, familier i India som ble holdt i slaveri gjennom falsk gjeld hvor de ble tvunget til å produsere murstein, til Afrika hvor unge gutter ble rekruttert som barnesoldater og til Moldova hvor to unge søstre ble utnyttet i sexslaveri. Sterke historier om en brutal virkelighet. 

Under innspillingen levde regissør Tina Davis og hennes team sammen med mennesker som var fanget i slaveri. Det var en tøff påkjennelse for teamet, både fysisk og psykisk, hvor de måtte fortelle dekkhistorier for å få muligheten til å være sammen med menneskene vi møter i dokumentaren, og hvor de også opplevde å bli truet med pistol. Davis delte at det var vanskelig å forlate menneskene i slaveri uten muligheten til å gjøre noe for å hjelpe, som potensielt kunne forverret situasjonen de befant seg i hvis slaveholderne skjønte hva Davis og hennes team faktisk gjorde. 

Engasjeres til å bety en forskjell

Det er lett å la seg bli emosjonelt engasjert etter å ha sett dokumentarer som denne. Å bli påvirket av historiene er viktig, men hva man gjør med følelsene og engasjementet i ettertid er avgjørende. Man kan velge å bli engasjert i øyeblikket, eller man kan velge å handle på det og la seg engasjere til å bety en forskjell. Davis presiserte under spørsmålsrunden viktigheten av at man må handle og tilegne seg kunnskap om hva som skjer og hvordan man kan hjelpe. Tina Davis har lenge jobbet i film- og TV-bransjen, men etter produksjonen av dokumentaren ønsket hun å bidra i kampen mot moderne slaveri. Dokumentarfilmen ble godkjent som hennes masteroppgave, og hun begynte en doktorgrad om moderne slaveri i Australia.

Selv om denne dokumentaren er 10 år gammel, kan det være vanskelig å se at det har skjedd en endring på feltet. I filmen ble det estimert at 27 millioner mennesker var fanget i slaveriet, som er 13 millioner mindre enn det nåværende estimatet på 40 millioner. På tross av en økning, som kan skyldes flere faktorer, har mye likevel endret seg. Davis påpeker viktigheten av endringen i mer og oppdatert kunnskap, fokus på problemet og en interesse for temaet. 

 

Krever tid å bekjempe

Det kan være vanskelig å se en slutt på moderne slaveri, likevel påpeker Davis at man overvant kolonialismen og kvinners rettigheter. Dette er problemer som ikke er løst på et blunk, men som krever tid og ulike metoder for å bekjempe det på grunn av dets komplekse omfang og utbredelse. Så lenge moderne slaveri gir høy profitt og risikoen for å bli avslørt er lav, vil det ikke endre seg. Derfor presiserer Davis at det må en lovendring til. Norge og andre land må iverksette lover som gjør det mindre lukrativt og høyrisiko å drive med moderne slaveri. Siden Davis startet sin doktorgrad har hun bidratt til moderne slaverilovgivning i Australia, og har det siste året jobbet for at Norge skal få en egen moderne slaverilov gjennom sitt engasjement i Raftostiftelsen. Det nytter å bry seg, og hvordan vi bruker engasjement vårt er viktig. 

Ditt bidrag er viktig

En lovendring er ett steg på veien, men det er nødvendig at andre aktører og privatpersoner også bidrar i kampen mot moderne slaveri. Det er derfor essensielt at vi som privatpersoner tilegner oss informasjon, støtter opp om organisasjoner som driver opplysningsarbeid og snakker med andre mennesker om det for å gjøre hverandre bevisst på hva som skjer og for å hindre at flere mennesker blir utnyttet. Et helt konkret tips Davis kommer med er å bli venner med mennesker som kommer til Norge fra andre land, som kanskje har flyktet fra krig eller andre uroligheter. Mange av disse er sårbare for å bli utnyttet i moderne slaveri, men hvis de har et nettverk i Norge som kan lære dem språket, hvilke rettigheter de har og gi de et trygt miljø å være i, er det mindre sannsynlig at de blir utnyttet. På denne måten sikrer man miljøene rundt seg og kan være med å forhindre at mennesker blir utnyttet.

Ditt bidrag er viktig. Det nytter å bry seg! 

Jeg håper på å se deg på For Freedom Aksjonen 6. april 2019 kl. 13:00 på Festplassen i Bergen, eller i Adresseparken i Trondheim. Sammen kan vi stoppe slaveriet!

Karoline Strømme