Menneskehandel i amerikanske massasjeinstitutter

Jeg er ikke alene om å synes at en time med massasje kan føles som en fantastisk luksus. Men denne luksusen forsvinner fort når man skjønner at det finnes mange useriøse aktører som driftes ulovlig. I USA finnes det over 9000 ulovlige massasjeinstitutter, i flere av disse jobber det kvinner som er utsatt for menneskehandel. Så sent som i juni i år ble et massasjeinstitutt i St. Cloud, Minnesota, raidet og en menneskehandelutsatt satt fri.

Skrevet av Siri Haug

Skrevet av Siri Haug

Mødres hjelp til familien 

De fleste kvinnene som jobber som moderne slaver ved massasjeinstitutter i USA kommer fra Kina og Sør-Korea. Dette er damer som snakker lite engelsk og som har blitt lurt av lovnader om god lønn. Felles for mange av dem er at de har lav utdanning og er mødre i midten av 30-50-årene (Polaris, 2018a). Med et ønske om å gi familiene sine en bedre økonomisk fremtid og bli kvitt tyngende gjeld takker de ja til jobber ved massasjeinstitutter, uvitende og uinformert om de seksuelle tjenestene det etterhvert forventes at de utfører. 

Nesten hele livet deres er kontrollert av bakmenn; hvor de bor, hva de spiser, hvor de går, hvordan de ser ut og hvem de har lov til å snakke med. Det er forholdsvis vanlig at kvinnene bor i massasjeinstituttene hvor de jobber, og noen må sove på de samme massasjebenkene som de jobber på. For dette må de betale husleie, i mange tilfeller må kvinnene i tillegg betale for eget utstyr, inkludert kondomer.

Massasjeinstitutter på 2. plass

Det finnes nok kvinner som frivillig velger å selge sex sammen med eller i skjul bak massasjetjenester. Men det er bevist, skriver organisasjonen Polaris som jobber med å utrydde moderne slaveri, at mange tusen kvinner som er involvert i kommersiell sex gjennom massasjeinstitutter faktisk er ofre for menneskehandel.

Mange av de ulovlige massasjeinstituttene er del av organisert kriminalitet og det rapporteres at industrien har en fortjeneste på mellom 2,5-3 milliarder dollar i året (Polaris Project, 2018d). På grunn av denne organiserte kriminaliteten, er massasjeinstitutter det nest mest vanlige stedet å finne menneskehandel i USA, på topp ligger eskortetjenester.

Til tross for antallet ulovlige massasjeinstitutter, opplyses det i rapporten Federal Human Trafficking Report fra 2018 at kun 1,6% av sex trafficking er organisert gjennom massasjeinstitutter (Currier & Feehs, 2018, s. 9) Det sier noe om det totale omfanget av problemet.

Organisering, trusler og redsel

Hvordan ender kvinnene opp i denne situasjonen og hvorfor er det så vanskelig å komme seg ut av den? Kvinnene kommer vanligvis til USA på et falskt turistvisum eller arbeidsvisum. For å kvalifisere for visum, hjelper bakmennene med å skape en historie om et etablert liv og penger på konto. De utsteder også falske vitnemål fra massasjeskoler. Dette kan ha en prislapp på 40-60 000 USD.

Mange har derfor store lån hos familiemedlemmer, lånehaier, menneskehandlere og advokater. Når engelsknivået er lavt, er også jobbmulighetene begrensede. En jobb i restaurant eller neglesalong gir ikke nok inntekt til å betale tilbake et sekssifret lånebeløp og jobb i massasjeinstitutter kan friste med raske penger. 

Episenteret for den ulovlige massasjevirksomheten ligger i Chinatown i Flushing, Queens (New York City). (Kulish, Mazzei & Robles, 2019). Her lærer kvinnene yrket og blir sendt videre til massasjeinstitutter over hele landet.

For å holde kvinnene i arbeid bruker bakmennene psykisk heller enn fysisk vold. Trusler mot familie, om mulige konsekvenser som fengsel eller utsendelse er ofte nok til at de blir værende i fangenskap. Kvinnene holdes som oftest veldig skjult. Faktorer som begrenset engelsk, lite nettverk og uten tilgang til å finne riktig informasjon bidrar til vanskelighetene. I flere tilfeller blir de også fratatt pass og andre personlige dokumenter. Å rullere mellom ulike massasjeinstitutter, så ofte som hver tiende dag, er også vanlig, slik havner de i skyggen av samfunnet.

Skreddersydd ordning for å holde bakmenn skjult

Massasjeinstitutter er et vanlig syn og folk flest legger derfor ikke merke til hva som skjer. Bakmennene som eier massasjeinstituttene går gjennom vanlige prosesser for å registrere virksomheten som om den var lovlig (Polaris, 2018c). Dermed skjuler massasjeinstituttene sex trafficking og/ eller tvangsarbeid, midt blant ellers lovlige virksomheter i urbane områder, forsteder og på bygda. 


Noen kjennetegn på menneskehandel i massasjeinstitutter (Polaris, 2018d):

  • Prisen er godt under gjennomsnittet 

  • Kun eller hovedsakelig mannlig klientell 

  • Låst inngangsdør, kundene kommer inn ved å ringe på eller gå inn bakdør 

  • Vinduene er dekket slik at en ikke kan se inn 

  • Det virker som om kvinnene bor der 

Det er vanskelig å finne bakmennene, for selv små massasjeinstitutter har komplisert organisering; det er gjerne en kvinne i 60-70-årene som driver stedet, men en helt annen som står som eier og signerer dokumenter. Dette er imidlertid ofte kun en person som driver et “skallfirma”. Utbetalingene fra skallfirmaet går til bakmenn. I tillegg er det sjåfører som hjelper til med å frakte kvinnene mellom de ulike massasjeinstituttene.

Verken de ulike statene eller den føderale regjeringen krever at de som oppretter firmaer inkluderer navnet på den faktiske eieren (Polaris, 2018b). Dermed kan det virke som om det amerikanske regelverket som styrer registreringen av virksomheter nesten er skreddersydd for at menneskehandlere som driver massasjeinstitutter kan holde sin identitet skjult. Skjult identitet og høy fortjeneste gjør det svært vanskelig å forfølge disse sakene i rettsvesenet.

De siste månedene har det på nytt vært fokus på å slå ned på menneskehandel i massasjeinstitutter. Politiet har gjennomført flere “raid” av massasjeinstitutter og ofre for menneskehandel har blitt satt fri. Saker som involverer kjendisers kjøp av seksuelle tjenester via massasjeinstitutter, har gjort at tematikken har fått ekstra søkelys i media.

Polaris mener at for å kunne gjennomføre effektiv kriminaletterforskning av de ulovlige massasjeinstituttene, må politiet se på hvitvasking og skatteunndragelser. Dette har potensialet til å kunne stenge hele nettverk og vil sende tydelige signaler om at å drive med menneskehandel ikke er lønnsomt og forbundet høy risiko. Dessverre er det enormt tids- og ressurskrevende, og enkelte ganger umulig, å gjennomføre slik etterforskning. Likevel mener Polaris at dette er essensielt for å snu den rådende oppfatningen om lav risiko og høy fortjeneste for å hindre utbredelsen av denne type virksomhet.Referanser

Currier, A & Feehs, K. (2018) Federal Human Trafficking Report. Hentet fra https://www.traffickingmatters.com/wp-content/uploads/2019/04/2018-Federal-Human-Trafficking-Report-Low-Res.pdf

Global Slavery Index. (2018). Findings, Country studies - United States. Hentet fra https://www.globalslaveryindex.org/2018/findings/country-studies/united-states/

Kulish, N., Mazzei, P. & Robles, F. (2019, 2.mars). Behind Illicit Massage Parlors Lie a Vast Crime Network and Modern Indentured Servitude. New York Times. Hentet fra  https://www.nytimes.com/2019/03/02/us/massage-parlors-human-trafficking.html?smid=nytcore-ios-share

Polaris. (2018)a. Illicit Massage, Health & Beauty. Hentet fra https://polarisproject.org/typology

Polaris. (2018)b. Hidden in Plain Sight - How Sorporate Secrecy Facilitates Human Trafficking in Illicit Massage Parlors. Hentet fra http://polarisproject.org/sites/default/files/Polaris%20-%20Beneficial%20Ownership%20-%20April%202018.pdf

Polaris. (2018)c. Illicit Massage Businesses. Hentet fra https://polarisproject.org/initiatives/illicit-massage-businesses

Polaris. (2018)d. Massage Parlor Trafficking - Quick Facts. Hentet fra https://polarisproject.org/sites/default/files/Massage%20Parlor%20Trafficking%20Quick%20Facts.pdfSiri Haug