here & now

En selvhjelpsmanual for menneskehandelsutsatte

Menneskehandel og moderne slaveri er utnyttelse og salg av mennesker ved bruk av tvang og gjennom frihetsberøvelse. Menneskehandel er en kompleks form for traumatiske opplevelser fordi det skjer i relasjoner mellom ofre og bakpersoner/traffickere, gjennom mekanismer av fangenskap og kontroll.

Mange utsatte får ikke tilgang på evidensbasert terapi for sine post-traumatiske reaksjoner av flere årsaker. For Freedom har derfor publisert en traumeorientert selvhjelpsmanual som er skrevet av psykolog Benedicte Ekman som har jobbet i flere år med personer som har vært utsatt for moderne slaveri. Manualen er ment til å være et verktøy for å hjelpe deg å finne fysisk frihet, men også en form for frihet for hodet og hjertet. Informasjonen og øvelsene i boken kan hjelpe deg med å forstå og håndtere traumene og reaksjonene det har forårsaket. Det er avgjørende for rehabiliteringen at du lærer deg å se symptomene som normale reaksjoner på unormale hendelser, og at du gjentatte ganger legger ansvaret og skammen der den hører hjemme; hos menneskene som skadet deg og utnyttet deg.


Les selvhjelpsmanualen Under, eller bestill den i papirutgave fra vår nettbutikk (150 nok) eller bestill den som pdf via skjemaet
Her.

© Benedicte Ekman, clinical psychologist / For Freedom

Here and now: A self-help manual for survivors of human trafficking

Kolofon Forlag AS 2019

Illustrasjon av Kristin Huang / Design by Opplett, Siv-Elin Skoglund

This project is produced by order from Benedicte Ekman / For Freedom. All rights and liability for the project belongs to Benedicte Ekman / For Freedom. All inquiries should be directed to For Freedom.

ISBN 978-82-300-0000-0

Forlag: Kolofon Forlag AS, 2019

Denne boken kan bestilles som en PDF fra book@forfreedom.no, eller leses på denne siden. Materialet er beskyttet av the Norwegian copyright act. Alle kopier, utskrift og andre kopieringsmetoder, er kun tillatt når det er godkjent ved lov (kopiering til privat bruk, sitat, og slikt), av forfatteren eller etter avtale med Kopinor (www.kopinor.no). All annen bruk i strid med lov eller avtale og kan føre til erstatningsansvar.