En verden uten menneske­handel

Visjonen

For Freedom sin visjon er å gjøre slutt på menneskehandel. Vi ønsker å skape en endring i vårt samfunn ved å være en stemme mot moderne slaveri i Bergen og Norge. Dette gjør vi gjennom forebyggende arbeid, og omsorg for personer som er utsatte for menneskehandel. Du er invitert til å være med. Sammen kan vi stoppe slaveriet!

Les mer om arbeidet

Materiale til undervisning

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Få tilgang
En ung kvinne og en ung mann holder opp plakater der det står henholdsvis «End human trafficking» og «Real men don’t buy girls.»

Bli frivillig

Kjernen i For Freedom er opplysnings­arbeid om moderne slaveri. Dette gjør vi i form av undervisnings­opplegg og holdnings­skapende arbeid. Freedom Friend er vårt omsorgs­arbeid for personer som har vært utsatt for menneske­handel. For Freedom drives av frivillighet. Kontakt oss om du ønsker å engasjere deg i arbeidet mot menneskehandel.

Les mer om frivillighet

Help

If you are in immediate danger and need urgent protection, the police should be contacted at 02800.

In emergency situations, call 112!

Click further to read more about what type of support that is offered by the police, government, and actors like Rosa and Krisesenteret.

I need help