En verden uten menneske­handel

Visjonen

For Freedom sin visjon er å gjøre slutt på menneskehandel. Vi ønsker å skape en endring i vårt samfunn ved å være en stemme mot moderne slaveri i Bergen og Norge. Dette gjør vi gjennom forebyggende arbeid, og omsorg for personer som er utsatte for menneskehandel. Du er invitert til å være med. Sammen kan vi stoppe slaveriet!

Les mer om arbeidet

Materiale til undervisning

Få tilgang

Bli frivillig

Kjernen i For Freedom er opplysnings­arbeid om moderne slaveri. Dette gjør vi i form av undervisnings­opplegg og holdnings­skapende arbeid. Freedom Friend er vårt omsorgs­arbeid for personer som har vært utsatt for menneske­handel. For Freedom drives av frivillighet. Kontakt oss om du ønsker å engasjere deg i arbeidet mot menneskehandel.

Les mer om frivillighet

Help

If you are in immediate danger and need urgent protection, the police should be contacted at 02800.

In emergency situations, call 112!

Click further to read more about what type of support that is offered by the police, government, and actors like Rosa and Krisesenteret.

Read more about available help