For Freedom sin visjon er å gjøre slutt på menneske­handel

i Norge. Vi ønsker å skape endring i samfunnet ved å være en sterk og klar stemme mot moderne slaveri.
I årene som kommer vil tre fokus stå sentralt:

Fasilitere: Frokostmøter for aktører på feltet, og en ny podkast (kommer!)
Fortelle: Større regionale arrangementer, Global uke, og opplysningsarbeid på skoler 
Forebygge: Aktivt oppsøkende arbeid og nyskapende rettighetsarbeid


Sammen kan vi stoppe slaveriet!

Historien

For Freedom er en del av Salt og ble startet i 2011. Frem til 2020 var det et utbredt og aktivt arbeid i Bergen på menneskehandelsfeltet. Gjennom årene har For Freedom gjort en rekke ulike tiltak og aktiviteter for å øke bevisstheten om menneskehandel i befolkningen, både i Norge og nasjonalt. Den årlige For Freedom Aksjonen som i flere år foregikk på Festplassen i Bergen gjorde at mange tusen fikk høre om menneskehandel og hvordan vi alle kan være en del av løsningen på dette samfunnsproblemet. I 2023 relanserte For Freedom i Bergen.

Freedom Friend og Freedom Clinic

For Freedom har alltid hatt et stort fokus på å konkret hjelpe personer som har vært utsatt for menneskehandel. Dette startet vi med allerede i 2012 ved at vi støttet utsatte som kom til Bergen Krisesenter med penger til klær, sko og toalettsaker. Dette fortsatte vi med frem til 2014 da Krisesenteret spurte om vi også kunne bidra med psykososial oppfølging. Som et resultat av dette ble to tiltak startet opp; Freedom Friend og Freedom Clinic.

Freedom Friend er et fadderprogram hvor to frivillige kobles med en person som har vært utsatt for menneskehandel; som et arrangert vennskap. Målet med dette arbeidet er at utsatte skal bli kjent med personer utenfor miljøet de har vært i, få forståelse for norsk kultur og ikke minst få gode opplevelser etter å ha vært utsatt for utnyttelse. Vi vet at flere av de som har vært med i dette programmet har holdt kontakten også etter at den utsatte har reist tilbake til sitt hjemland. Gjennom årene har For Freedom har utviklet en egen manual for dette programmet som setter rammene for både den utsatte og fadderne slik at det skal oppleves trygt. Det er For Freedom som dekker kostnadene til alle utgifter.

Freedom Clinic var en gratis klinikk med psykologer som jobbet pro bono for å gi utsatte som ikke hadde rett til helsehjelp i det offentlige et tilbud for å håndtere sine traumer. Behandlingsforløp varierte i lengde, fra noen få samtaler til lengre forløp over flere måneder.

Undervisning og foredrag

Med støtte fra NORAD har vi utviklet et eget undervisningsopplegg for ungdommer som vi gjennom årene har besøkt mange ungdomsskoler og videregående skoler i Bergen og omegn med. Flere tusen ungdommer og voksne har fått høre om menneskehandel og moderne slaveri gjennom dette undervisningsmateriellet (link til materialet på ressurssiden).

Våre medarbeidere har også hatt undervisning om det å gjenkjenne tegn på menneskehandel for helsepersonell på Kvinneklinikken på Haukeland, samt hatt foredrag på konferanser for ansatte på krisesenter over hele landet i regi av ROSA-hjelpen, RVTS og IMDI. Tidligere leder av For Freedom har også ledet en debatt om moderne slaveri under Arendalsuka i 2019, samt hatt innlegg på et møte om menneskehandel på Stortinget.

Konferanser

For Freedom har i flere år arrangert konferanser om menneskehandel hvor aktører fra politi, helse, NAV, ideelle organisasjoner og studenter har deltatt for å øke sin kompetanse på feltet. Disse konferansene har vi arrangert i samarbeid med Raftostiftelsen, Tankesmien Skaperkraft og Hope for Justice. I 2019 arrangerte vi en slik konferanse også i Trondheim der professor i moderne slaveri, Kevin Bales, deltok som foredragsholder.

Media, presse
og utgivelser

Gjennom årene har medarbeidere i For Freedom vært aktive samfunnsdebattanter og hatt flere kronikker på trykk både i lokal og nasjonal presse; blant annet i Bergens Tidende, BA og Aftenposten. Videre startet vi opp et eget nettmagasin, For Freedom Magazine, hvor kronikker og artikler om aktuelle tema relatert til menneskehandel og moderne slaveri ble publisert jevnlig.

Styret

Portrett av Daniel Matthiesen.
Daniel Matthiesen
Styreleder
Portrett av Marcus Vindenes.
Marcus Vindenes
Styremedlem og daglig leder
Portrett av Benedicte Ekman.
Benedicte Ekman
Styremedlem og grunnlegger
Portrett av Sondre Høysæter.
Sondre Høysæter
Styremedlem
Portrett av Sigurd Bekkevold.
Sigurd Bekkevold
Styremedlem

Ofte stilte spørsmål

Hva er menneskehandel?

Menneskehandel innebærer å tvinge eller utnytte mennesker gjennom bruk av vold, trusler eller misbruk av sårbar situasjon til å utføre ulike former for arbeid eller tjenester, prostitusjon, kriminalitet, tigging, krigstjeneste eller organhøsting.

Menneskehandel og utnyttelse er brudd på menneskerettighetene og er forbudt i Norge. Alle fasene ved utnyttingen er straffbare. Det gjelder også det å rekruttere, frakte, losjere og motta personen som blir utnyttet. Den som blir kjent skyldig i menneskehandel, risikerer fengselsstraff i inntil 10 år.

De som utsettes for menneskehandel vil ikke alltid se seg selv som ofre eller oppfatte at de er i situasjonen ufrivillig. Menneskehandel rammer barn, kvinner og menn.

Kilde:

Hvor omfattende er menneskehandel i Norge?

Det er utfordrende å si hvor mange ofre for menneskehandel som befinner seg i Norge, og det er stor sannsynlighet for en høy andel mørketall. Global Slavery Index estimerer at det er omtrent 3000 ofre for menneskehandel i Norge i 2023. Mellom 2007 til 2017 var det 750 anmeldelser mot menneskehandel i Norge, men kun 52 av disse ble domfelt.

Kilde:

Hva kan jeg gjøre?

Menneskehandel er ikke alltid enkelt å oppdage, men det første steget er å tro at det eksisterer. Alle som jobber med mennesker, og som kan komme i kontakt med potensielle ofre for menneskehandel, har et ansvar for å identifisere og hjelpe. Vær oppmerksom på dette:

  • Ser folk ut til å være redde eller stresset?
  • Er informasjonen de gir om seg selv usammenhengende?
  • Har de liten tillit til andre?
  • Har personen sår eller skader som kan være resultatet av vold eller overgrep?
  • Har de ikke kontroll over sitt eget pass eller reisedokumenter?
  • Mangler de fullstendig eller delvis tilgang til sin egen inntekt og lever under dårlige boforhold?
  • Er de alltid i følge med andre?

Dette er noen kjennetegn som kan gi grunn til bekymring og som gir oss anledning til å spørre om deres situasjon og hvordan de har det.

Hva kan jeg gjøre dersom jeg har mistanke om at noen blir utsatt for menneskehandel?

Dersom du har en mistanke om at noen blir utsatt for menneskehandel er det viktigste du kan gjøre å ta det på alvor og si ifra.

Ring politiet på 800 40 008. De tar imot tips om menneskehandel.

Hvordan kan jeg engasjere meg 
i For Freedom?

Det skal være enkelt å koble seg på. Klikk deg videre for å komme i kontakt med oss!

Har du flere spørsmål? Ta kontakt på info@forfreedom.no