Undervisnings­materiell

Fra undervisningsopplegg til film og en egen selvhjelpsbok for folk utsatt for menneskehandel.

Umoderne slaveri

Umoderne slaveri

Undervisningsopplegget tar sikte på å informere om de 50 millionene menneskene i verden, inkludert i Norge, som lever i slaveri. Målet er å fremme bevissthet, holdningsendringer, og avdekke moderne slaveri, samtidig støtte ofrene og synliggjøre samfunnets ansvar. Utviklet for ungdomsskole og videregående skole, samt andre ungdomsaktiviteter, materialet er relevant for alderen 15-25 år, men kan være nyttig for både yngre og eldre.

Monica

Monica

Denne kortfilmen setter fokus på bevisstgjøring og holdningsendring rundt moderne slaveri. Filmen tar seerne gjennom perspektivet til “Monica” og illustrerer hennes situasjon som utsatt for menneskehandel.

Selvhjelpsboken Here & Now

Selvhjelpsboken Here & Now

Selvhjelpsboken er ment til å være et verktøy for utsatte for menneskehandel på sin vei til frihet. Boken kan hjelpe med å forstå og håndtere traumene og belastningene som de utsatte har opplevd. Manualen er skrevet av For Freedoms grunnlegger og psykologspesialist, Benedicte Ekman Rønneberg, som i 2020 fikk Psykologprisen av Norsk psykologforening for dette arbeidet.